Nieuwsbrief mei 2021

Gericht lokaal beheer van Japanse duizendknoop: volledige uitroeiing in zicht?

Sinds 2017 onderzoekt het INBO het manueel uitgraven van de invasieve exoot Japanse duizendknoop langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv. Japanse duizendknoop verspreidt zich makkelijk via wortelstokken of zelfs fragmenten daarvan. Grondverzet van grond die zulke rizomen bevat, draagt daardoor bij aan de verspreiding van de soort in Vlaanderen. Bij het Afleidingskanaal van de Leie gebeurde dat na inrichtingswerken.

Door jaarlijks één keer uit te spitten verminderde het aantal stengels in 2020 met 85% in vergelijking met 2017. In het traject zonder dit specifieke beheer bleef het aantal stengels ongeveer gelijk.

De proef toont het belang aan van volgehouden nazorg. Zelfs na drie jaar uitspitten bleven stengels opduiken, zij het minder. Mogelijk konden we diepe rizomen niet volledig verwijderen of zagen we groeistengels over het hoofd. De inventarisatie en het uitspitten gebeuren in mei, wanneer stengels van duizendknoop nog klein zijn. Een tweede keer inventariseren en uitspitten later in het groeiseizoen zou dit probleem kunnen verhelpen.

Andy Van Kerckvoorde, Marijke Thoonen, Heidi Demolder, Luc De Geest

Lees hier meer over op Ecopedia

aantal stengels van Japanse duizendknoop in 2017 en in 2020 (INBO)

Legende

Aantal stengels van Japanse duizendknoop in 2017 en in 2020 (INBO)

(Foto boven: INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}