Nieuwsbrief mei 2021

Save-the-date: 22e ICAIS-congres, Oostende 18-22 april 2022

Het INBO en BuRO (NVWA, Nederland) organiseren in nauwe samenwerking met het Invasive Species Centre (Canada) het 22e Internationaal Congres over Invasieve Aquatische Soorten (ICAIS).

Invasies door niet-inheemse soorten behoren tot de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit over heel de wereld. Dit congres biedt een internationaal platform voor de presentatie van onderzoek om wereldwijd acties te bevorderen om de introductie en verspreiding van aquatische invasieve soorten te beperken. Het dient ook als katalysator voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoeks- en beheerprojecten. ICAIS bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder soortenbiologie, risicobeoordeling, preventie, beheer en controlemethoden; impact op en herstel van het ecosysteem; initiatieven voor onderwijs en voorlichting. Het ICAIS-congres trekt meestal ongeveer 300 deelnemers aan uit een dertigtal landen.

De 22e editie zal plaatshebben van 18 tot 22 april 2022 in het Thermae Palace hotel in Oostende. Voor het eerst zal er naast het gewone gedeelte ook een virtueel luik zijn. Deelnemers kunnen er online sessies volgen en interactief in contact komen met sprekers en collega’s.

Hugo Verreycken

Meer informatie: www.icais.org.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}