Nieuwsbrief mei 2021

Vogeltrek dreigt te verdwijnen uit weerradardata

Weerradars zien niet alleen neerslag, maar ook overvliegende vogels. Dit doen ze ook ‘s nachts en tot op grote hoogte. Daardoor vormen ze een uniek meetinstrument waarmee biologen vogeltrek bestuderen. Deze niet-meteorologische ‘ruis’ dreigt nu echter te verdwijnen uit Europese data. Om dit aan te kaarten en hopelijk terug te draaien, schreven we een brief in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Europese weerdiensten zijn verenigd in het Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information (OPERA). Zo kunnen meteorologen een Europees beeld krijgen van zich verplaatsende buien. Bezuinigingen nopen hen er echter toe zich enkel te concentreren op meteorologische toepassingen. Daarom beslisten ze in 2017 om enkel nog opgeschoonde data aan te leveren, dus niet de ruwe data waar ook gegevens over dieren uit te halen zijn. In het internationale onderzoeksproject GloBAM, waar het INBO een partner is, beginnen we nu de effecten van dat besluit te merken. Zo zorgen de opgeschoonde data van Duitsland en Frankrijk voor grote ruimtelijke gaten in de vogeltrekkaart. Met de brief dringen we er daarom bij beleidsmakers op aan om de diverse toepassingen van weerradars te erkennen en de realisatie te stimuleren van een open-data-infrastructuur voor niet-opgeschoonde weerradardata.

Ter illustratie van wat mogelijk is met dergelijke data, lanceerde het INBO in maart nog de webapplicatie CROW. Daarop kan iedereen de vogeltrek over de hele Benelux in real time bekijken. Dit is enkel mogelijk omdat het Belgische KMI wel actief betrokken is bij biologische toepassingen van hun weerradardata.

Peter Desmet

(Foto boven: Vogeltrek - Nadja Weisshaupt)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}