Nieuwsbrief mei 2021

Ecologisch herstel Vlaamse waterlopen met de rem op

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat overal een goede waterkwaliteit moet worden behaald. De visbestanden zijn een goede maat om de ecologische kwaliteit van de waterlopen te bepalen. Het INBO voerde tussen 2013 en 2018 een nieuwe bemonsteringscyclus uit. We deden afvissingen op 343 meetpunten in Vlaanderen. Aan de hand van het visbestand berekenen we een visindex of ecologische kwaliteitsratio (EQR). Op basis daarvan delen we de waterlopen in vijf mogelijke klassen in, gaande van een slechte tot een uitstekende toestand. Uit de resultaten blijkt dat geen enkel meetpunt de ‘uitstekende toestand’ bereikt, en dat:

  • slechts 10 % van de meetplaatsen een ‘goede toestand’ behaalt
  • 50 % een ‘matige kwaliteit’ haalt
  • 25 % ‘ontoereikend’ scoort
  • 15 % nog steeds een ‘slechte beoordeling’ krijgt

Vergelijking met de vorige cyclus

Voor 186 meetplaatsen hebben we ook EQR-waarden voor de periode 2010-2012. We kunnen hierdoor de evolutie van het visbestand in deze waterlopen nagaan:

  • op 51 % van de meetplaatsen blijft de kwaliteit hetzelfde
  • 38 % scoort beter
  • 11 % scoort slechter

Tussen beide periodes stellen we wel een verbetering vast in de gemiddelde geschatte EQR: we schuiven op van een gemiddelde ‘ontoereikende kwaliteit’ naar een gemiddelde ‘matige kwaliteit’.

Traag herstel

De ecologische toestand van de Vlaamse beken en rivieren is dus verbeterd in het laatste decennium, maar slechts in beperkte mate.

Gerlinde Van Thuyne

Meer lezen: Van Thuyne, G., Verschelde, P., Westra, T., & Breine, J. (2020). Ecologische toestand van de Vlaamse waterlopen voor het kwaliteitselement vis in de periode 2013-2018. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 16). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. https://doi.org/10.21436/inbor.18656994

(Foto boven: INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}