Nieuwsbrief mei 2021

Natuurindicator in de kijker: Percentage beschadigde bosbomen

Het INBO monitort de bosgezondheid in Vlaanderen via een meetnet van vaste proefvlakken. In 2020 beoordeelden we in dit bosvitaliteitsmeetnet 1474 bomen, verspreid over 73 proefvlakken. Het percentage beschadigde bomen was 25,3 %. De jaarlijkse bosvitaliteitsinventaris maakt deel uit van het internationale programma ICP Forests. In Europa was 28,4% van de gerapporteerde bomen beschadigd in 2019 (meest recente cijfer).

Met een verrekijker beoordelen we de kroontoestand. We vergelijken de kroon met deze van een gezonde boom. Een boom is beschadigd wanneer meer dan 25 % van de bladeren of naalden ontbreekt. Beschadigde bomen kunnen van het bladverlies herstellen, bijvoorbeeld na bladvraat. Ze kunnen echter ook verder aftakelen en sterven. Naast schimmels en insecten bepalen ook klimaat, luchtverontreiniging, standplaats en beheer de gezondheidstoestand. Droogte en stikstofdepositie zijn bekende voorbeelden van ‘abiotische schadefactoren’ (Natuurrapport 2020).

In veel landen wordt de recente toename van het aandeel beschadigde bomen toegewezen aan de extreme droogte van 2018 en de verdere aftakeling van bomen tijdens de daaropvolgende droge jaren. Zowel in Vlaanderen als in Europa is ook op langere termijn een stijgende trend van het bladverlies waarneembaar.

Geert Sioen

>> Naar de indicator

Meer lezen: Sioen G., Verschelde P., Roskams P., 2021. Bosvitaliteitsinventaris 2020. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. doi.org/10.21436/inbor.34283136

(Foto boven: tamme kastanje met droogtesymptomen in Ravels - INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}