Nieuwsbrief mei 2021

INBO zet volop in op Open Science

Voor een solide en aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit wil het INBO zoveel mogelijk werken volgens de methoden van open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open Science. Recent maakten we een rapport over onze ‘Open Science Doelen’. En onlangs rapporteerden we over enkele streefdoelen aan de Flemish Open Science Board (FOSB).

Open Science Doelen als leidraad

De Open Science Doelen concretiseren voor elke fase van de onderzoekscyclus hoe we Open Science willen toepassen: vanaf het ontwerp, over de gegevensinzameling, -opslag, -beheer en ‐analyse tot en met de publicatie, archivering en het stimuleren van hergebruik. Via concrete Open Science Doelen voor projecten willen we onderzoekers:

  • aanknopingspunten bieden om aan de slag te gaan met de Open Sciencemethoden in alle stappen van het onderzoek, en
  • inspireren om in te zetten op de kwaliteit en transparantie van hun onderzoek

De onderzoekscyclus zoals gehanteerd binnen de Open Science Doelen

De onderzoekscyclus zoals gehanteerd binnen de Open Science Doelen

Open Science Doelen als langetermijnperspectief

De Open Science Doelen bieden een ideaalbeeld voor het onderzoek op het INBO. Ze kwamen tot stand via een participatief proces en geven een beeld van waar we op lange termijn naar toe willen. We focussen op het stapsgewijs leren en groeien om deze doelstellingen gaandeweg breder toe te passen.

Open Science en de Flemish Open Science Board (FOSB)

Begin 2020 werd de FOSB opgericht, met als doel een opensciencebeleid uit te rollen in de Vlaamse kennisinstellingen. De FOSB schuift een aantal specifieke streefdoelen naar voor met betrekking tot:

  • de ORCID iD: unieke identificatiecode van een medewerker
  • Data Management Plannen: documenten waarin onderzoekers aangeven hoe ze tijdens en na het onderzoek omgaan met de onderzoeksdata
  • FAIR data: data en metadata zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar
  • Open Access: vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties
  • Open Data: vrij toegangelijke gegevens

Het INBO nam deze ambities op in zijn Open Science Doelstellingen. Voor 2020 scoort het INBO zeer goed op deze FOSB-streefdoelen. Zo heeft het merendeel van de INBO-onderzoekers al een ORCID iD. En zo’n 97 % van alle A1- en A2-publicaties met een INBO-auteur zijn beschikbaar als openaccess-artikel.

Aaike De Wever, Floris Vanderhaeghe, Lien Reyserhove

Meer lezen: Open Science bij het INBO: naar een kwaliteitsvolle en transparante onderzoekscyclus : Een overzicht van de INBO Open Science Doelen voor projecten - versie 1.1. / Vanderhaeghe, Floris; De Wever, Aaike; Reyserhove, Lien; Desmet, Peter; Onkelinx, Thierry; Goossens, Bart; Wanner, Saskia; Genouw, Gerrit; Janssens, Lymke; Turkelboom, Francis; Van Daele, Toon. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021. 46 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 15).

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}