Nieuwsbrief November 2021

Advies in de Kijker: Eikenhakhoutstoven

Het Agentschap Natuur en Bos regio Hoge Kempen werkt aan een natuurbeheerplan voor de Klaverberg. Dit is een grotendeels beboste landduin op de grens van de gemeenten As, Genk en Oudsbergen. Hier staan heel wat omvangrijke, oude en onbeheerde eikenhakhoutstoven.

Hakhout is een eeuwenoude beheertechniek. Je kan het vergelijken met knotbomen: om de zoveel jaar zaagt men de stam laag bij de grond af zodat een stronk of stoof met jonge uitlopers ontstaat (zie foto). Afhankelijk van het gewenste gebruik (takhout, kachelhout, constructiehout …) laat men de uitlopers over 6 tot 9 jaar uitgroeien. De stronk wordt jaar na jaar dikker en kan een zeer grote omvang bereiken.

De hakhoutstoven op de Klaverberg zouden honderden jaren oud zijn. Ze hebben een grote wetenschappelijke en ecologische waarde door hun autochtoon genetisch karakter. Op het eerste gezicht lijkt het vanuit cultuurhistorisch perspectief wenselijk om het verlaten hakhout opnieuw in beheer te brengen. Maar er zijn wel degelijk grote risico's aan verbonden..

In dit advies bekijken we deze optie en geven we aan hoe je de genetische continuïteit van de eikenpopulatie op de Klaverberg voor de toekomst kan bewaren.

Kristine Vander Mijnsbrugge

>> Lees het integrale advies

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}