Nieuwsbrief November 2021

Gezocht: Graanboeren met natuur

In het project “Graanboeren met natuur” slaan natuuronderzoekers, landbouwonderzoekers en landbouwers de handen in elkaar om enkele agro-ecologische praktijken in de teelt van bakgranen nader te bekijken. Het Project Hansbeke Agro-Ecologie experimenteert met verschillende vernieuwende praktijken, zoals natuurgerichte perceelsranden, gereduceerde bodembewerking, groenbemesters, boerderijcompost, mengculturen en oude rassen. In overleg met de deelnemers selecteren we drie praktijken voor verder onderzoek.

We leggen ook samen de onderzoeksvragen vast, bijvoorbeeld:

  • Hoeveel kost het allemaal?
  • Wat zijn de voordelen voor de landbouw?
  • Wat zijn de voordelen voor de natuur?
  • Hoe ondersteunt de natuur de landbouw?

We zoeken 15 landbouwers (of molenaars of bakkers) met interesse in graanteelt en natuur om hieraan mee te werken.

Wat houdt deelname aan het project in?

  • Deelnemen aan drie workshops van een halve dag. De workshops gaan door in Hansbeke in januari 2022, januari 2023 en december 2023.
  • Bezoeken van enkele demodagen.
  • Eventueel testen van agro-ecologische praktijken op eigen veld.

Geïnteresseerde landbouwers, molenaars of bakkers kunnen zich inschrijven door te mailen naar Myriam Dumortier of Koen Willekens, graag voor 1 december 2021.

Myriam Dumortier

Beeld boven: Yves Adams / Vildaphoto

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}