Nieuwsbrief November 2021

Overstromingen veranderen het rivierlandschap langs de Grensmaas

Tussen 13 en 15 juli vielen in de oostelijke helft van België bijzonder hoge neerslaghoeveelheden. In de daaropvolgende dagen werd het rivierbed van de Grensmaas maximaal gevuld. De zwarte populieren deden hier hun voordeel bij.

De hoge stroomsnelheid van de rivier zorgde ervoor dat grind en zand op sommige plekken werd geërodeerd en op andere plekken werd afgezet. Hierdoor boetseerde de Grensmaas het rivierlandschap. Door de grote hoeveelheid afgezet zand ontstond in Negenoord / Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem een rivierduin. Het zwartepopulierenbos dat er werd aangeplant sinds 2001 om mee de hoofdstroom binnen zijn zomerbed te houden, doorstond goed het hoogwater en de enorme kracht van de kolkende rivier. Bovendien vond het pluis van de populieren uitstekende kiemingsmogelijkheden op de nieuwe, kale zandafzettingen.

De natte zomer zorgde verder voor een brede gordel van verse populierenzaailingen langs de oevers. Dergelijke erosie- en sedimentatieprocessen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van pioniersgemeenschappen. Tegelijk vult het de basenvoorraad in de bodem aan, wat verzuring tegengaat. Dit alles bevordert de verdere spontane natuurontwikkeling in het gebied van de Grensmaas. Het herstel van de inheemse zwarte populier langs de Grensmaas kan een belangrijke rol spelen in natuur-gebaseerde oplossingen voor een duurzaam rivierbeheer.

An Vanden Broeck, Alexander Van Braeckel

Meer lezen?

Beeld boven: Brede gordel van kiemplanten van zwarte populier te Negenoord / Kerkeweerd (zomer 2021) (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}