Nieuwsbrief November 2021

Diervriendelijke bestrijding van ratten en muizen

Ratten en muizen krijgen vaak al de zonden van de wereld over zich heen. Ratten staan in ons collectief geheugen namelijk gegrift als overdragers van de pest en andere besmettelijke ziektes. Hierdoor verliezen we bij bestrijding het aspect dierenwelzijn wel eens uit het oog. Weg is weg, denken we dan maar. En zo komt het dat vandaag de dag het meest gebruikte bestrijdingsmiddel, een gif dat de bloedstolling ontregelt, ook het minst diervriendelijk is.

In opdracht van de dienst Dierenwelzijn namen we daarom de verschillende bestrijdingsmethoden onder de loep. Niet bestrijden en preventieve maatregelen kwamen hierbij logischerwijs als meest diervriendelijke oplossingen uit de bus. In sommige situaties is niet bestrijden ook perfect aanvaardbaar. Zolang de situatie maar niet uit de hand loopt en er uiteindelijk net meer dieren moeten worden verdelgd. Meestal gebeurt dit wanneer ratten en muizen vrij beschikbaar voedsel vinden. Het is dus van groot belang om dit te vermijden.

Bestrijding is aangewezen als het risico op schade of de toename van het aantal dieren te groot is. Dit gebeurt bij voorkeur met klemmen met voldoende slag- en klemkracht. In de regel zijn dit klemmen met dubbele veren en een grote openingshoek. Dode ratten en muizen kan je daarna met het restafval verwijderen. Voor particulieren ontwikkelden we een webtool met beslissingsboom en een folder Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond de woning. Voor wie dat niet zelf wil doen, raden we aan de hulp van een professionele bestrijder in te roepen. Zij hebben de ervaring om het probleem op de meest efficiënte en diervriendelijke manier aan te pakken.

Gemeentebesturen vinden in de folder Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in steden en gemeenten  informatie Voor het ontwikkelen van hun beleid rond ratten en muizen. Ze kunnen ook de hoger genoemde folder bij hun burgers verspreiden.

Kristof Baert, Emma Cartuyvels, Frank Huysentruyt & Koen Van Den Berge

Meer lezen? Cartuyvels E., De Ruyver C., Huysentruyt F., Leirs H., Moons C., Van Den Berge K., Baert K. (2021). Gids voor de Diervriendelijke Bestrijding van Ratten en Muizen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (26). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: cover folder

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}