Nieuwsbrief November 2021

Jagers tellen patrijzen volgens nieuw telprotocol

De Vlaamse jachtwetgeving stelt twee voorwaarden om te mogen jagen op patrijs. Eén ervan is de aanwezigheid van minimaal drie broedparen per 100 ha open ruimte binnen de jachtterreinen aangesloten bij de wildbeheereenheid. Maar hoe het tellen van patrijzen moet gebeuren, was niet gedefinieerd. In 2021 werd voor het eerst een gestandaardiseerd telprotocol uitgerold in Vlaanderen. Het protocol beschrijft de randvoorwaarden en de praktische uitvoering van een telling. Je kan het inkijken op de website van Natuur en Bos (ANB). Het ANB verzamelde en digitaliseerde de telgegevens van de jagers. Het INBO stond vervolgens in voor de verwerking ervan.

In totaal leverden 72 wildbeheereenheden telgegevens aan. In een eerste rapport beschrijven we de resultaten van die eerste tellingen volgens het protocol. In een tweede rapport voeren we er een kwaliteitscontrole op uit. In functie daarvan kreeg een privébedrijf de opdracht om in een beperkte steekproef tellingen uit te voeren in samenwerking met de plaatselijke jachtrechthouder. Via deze bijkomende tellingen kregen we een beter zicht op de correctheid ervan. Daarnaast bekeken we of er individuele telblokken waren met sterk afwijkende hogere telresultaten tegenover de verwachte waarden. Deze oefening laat toe om vanaf 2022 de validatie van de gerapporteerde telgegevens gerichter uit te voeren.

Raïsa Carmen, Thomas Scheppers, Thierry Onkelinx

Meer lezen?

Beeld boven: Rollin Verlinde / Vildaphoto

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}