Nieuwsbrief November 2021

Natuur in de zorg: Lessen uit de praktijk

Het afgelopen anderhalf jaar liet ons duidelijker dan ooit ervaren dat groen en natuurbeleving sterk verweven zijn met ons welzijn. Ook patiënten en personeel in zorgcentra (ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische zorgcentra) en de omliggende buurt hebben steeds meer nood aan mogelijkheden om de lokale natuur te beleven. Ze hebben ook een stijgende interesse om bij te dragen aan de biodiversiteit.

In het kader van de projecten ‘Natuur in je Buurt’ gesteund door Natuur en Bos, vroegen we personeelsleden in 11 zorgcentra verspreid over heel Vlaanderen hoe zij groen en natuurbeleving integreren in hun werking, waar de knelpunten liggen en wat ze hieruit leerden. We bundelden de resultaten in een oriëntatiegids ‘Natuur in de zorg’. Een focusgroep toetste de belangrijkste bevindingen:

  • De deelnemers bevestigden het belang van de inrichting en het voortdurende onderhoud van de groene omgeving rond de zorgcentra, de communicatie hierover, en van ‘natuurverbondenheid’: het gevoel dat we deel uitmaken van de natuur.
  • De deelnemers benadrukten dat ze in hun project steeds vertrekken vanuit welke mogelijkheden de omgeving biedt, welke verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen, psychiatrie) er leven en welke activiteiten hierbij passen, bijvoorbeeld wandelen, stilte opzoeken, therapie, tuinieren, rusten, spelen of samenzijn.
  • Om voor ‘natuur in de zorg’ draagvlak te vinden bij het personeel, is het belangrijk om de kennis en ervaring hierover te integreren in de diverse zorgopleidingen.

Liesa Lammens, Ilse Simoens, Myriam De Bie (Natuur en Bos) 

Meer weten?

Beeld boven: Wiglo, PC Bethanië in Zoersel

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}