Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief mei 2021 is uit

Inhoud

Gericht lokaal beheer van Japanse duizendknoop: volledige uitroeiing in zicht?

Sinds 2017 onderzoekt het INBO het manueel uitgraven van de invasieve exoot Japanse duizendknoop langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. Het onderzoek toont het belang aan van volgehouden nazorg.

Sternen in vrije val

Het INBO onderzocht de evolutie van de broedvogels in de speciale beschermingszone “Kustbroedvogels Zeebrugge-Heist” en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tussen 2004 en 2020. Hieruit blijkt dat Vlaanderen er op geen enkel moment in slaagde de Europese natuurdoelen voor deze vogels te halen.

Ecologisch herstel Vlaamse waterlopen met de rem op

Het INBO voerde tussen 2013 en 2018 een nieuwe bemonsteringscyclus uit van de Vlaamse waterlopen. In vergelijking met de vorige cyclus stellen we een verbetering vast, maar slechts in beperkte mate.

Vogeltrek dreigt te verdwijnen uit weerradardata

Weerradars zien niet alleen neerslag, maar ook overvliegende vogels. Dit doen ze ook ‘s nachts en tot op grote hoogte. Daardoor vormen ze een uniek meetinstrument waarmee biologen vogeltrek bestuderen. Deze niet-meteorologische ‘ruis’ dreigt nu echter te verdwijnen uit Europese data. Om dit aan te kaarten en hopelijk terug te draaien, schreven we een brief in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

INBO zet volop in op Open Science

Voor een solide en aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit wil het INBO zoveel mogelijk werken volgens de methoden van open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open Science. Recent maakten we een rapport over onze ‘Open Science Doelen’. En onlangs rapporteerden we over enkele streefdoelen aan de Flemish Open Science Board.

Save-the-date: 22e ICAIS-congres, Oostende 18-22 april 2022

Het INBO en BuRO (NVWA, Nederland) organiseren in nauwe samenwerking met het Invasive Species Centre (Canada) het 22e Internationaal Congres over Invasieve Aquatische Soorten (ICAIS).

Natuurindicator in de kijker: percentage beschadigde bomen

In 2020 beoordeelden we in het bosvitaliteitsmeetnet 1474 bomen, verspreid over 73 proefvlakken. Het percentage beschadigde bomen was 25,3 %. In Europa was 28,4% van de gerapporteerde bomen beschadigd in 2019 (meest recente cijfer).

Een referentiekader voor de standplaats van Natura 2000-habitattypes in gunstige toestand

Vlaanderen is verplicht om bepaalde vegetaties, de zogenaamde Natura 2000-habitattypes, in een gunstige toestand te houden of te brengen, maar verschillende milieudrukken bemoeilijken dat. Om te helpen bepalen wanneer een toestand gunstig is, onderzocht INBO criteria waaraan de standplaats van die habitattypes moet voldoen.

Zijn de ratten in mijn buurt resistent voor rattengif?

Op rattenbestrijding.inbo.be kan je als particulier of professionele bestrijder eenvoudig nagaan of in jouw buurt resistente ratten aanwezig zijn. Sta er wel bij stil dat we maar al te gemakkelijk gif gebruiken om ratten te bestrijden. Rattengif heeft heel wat nadelen voor ons en onze omgeving.