Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief November 2021

Nieuwe Rode Lijst zweefvliegen

Van de 309 soorten zweefvliegen in Vlaanderen zijn er 22 regionaal uitgestorven (7%) en zijn er 114 soorten op een of andere manier bedreigd (samen 44%). 21 soorten werden voor de nieuwe Rode Lijst niet geëvalueerd omdat ze zich niet of minder dan 10 jaar in Vlaanderen voortplanten.

Otter in het vizier via eDNA

Het INBO ontwikkelde een protocol om via omgevings- of eDNA sporen van de aanwezigheid van de Europese otter in rivieren, stromen, sloten of poelen te bepalen.

Diervriendelijke bestrijding van ratten en muizen

In opdracht van de dienst Dierenwelzijn namen we de verschillende bestrijdingsmethoden van ratten en muizen onder de loep. Niet bestrijden en preventieve maatregelen kwamen hierbij logischerwijs als meest diervriendelijke oplossingen uit de bus. Het meest gebruikte bestrijdingsmiddel, een gif dat de bloedstolling ontregelt, is ook het minst diervriendelijk.

Biodiversiteits- en klimaatbeleid: op zoek naar win-wins

Het Natuurrapport 2023 zal onderzoeken hoe het Vlaamse biodiversiteits- en klimaatbeleid kunnen samensporen om de Europese doelen rond biodiversiteit en klimaat te realiseren. Welke win-wins zijn mogelijk? Welke barrières staan de beleidsuitvoering in de weg? En via welke mogelijke oplossingspaden kunnen we die barrières overwinnen?

Advies in de Kijker: Eikenhakhoutstoven

Het Agentschap Natuur en Bos regio Hoge Kempen werkt aan een natuurbeheerplan voor de Klaverberg. Hier staan heel wat omvangrijke, oude en onbeheerde eikenhakhoutstoven. Hakhout is een eeuwenoude beheertechniek, vergelijkbaar met knotbomen.

Gezocht: Graanboeren met natuur

Het INBO en het ILVO zoeken 15 landbouwers met interesse in graanteelt en natuur om mee te werken aan een project dat experimenteert met verschillende vernieuwende praktijken.

Overstromingen veranderen het rivierlandschap langs de Grensmaas

Tussen 13 en 15 juli vielen in de oostelijke helft van België bijzonder hoge neerslaghoeveelheden. In de daaropvolgende dagen werd het rivierbed van de Grensmaas maximaal gevuld. De zwarte populieren deden hier hun voordeel bij.

Natuur in de zorg: Lessen uit de praktijk

Het afgelopen anderhalf jaar liet ons duidelijker dan ooit ervaren dat groen en natuurbeleving sterk verweven zijn met ons welzijn. Ook patiënten en personeel in zorgcentra en de omliggende buurt hebben steeds meer nood aan mogelijkheden om de lokale natuur te beleven. Ze hebben ook een stijgende interesse om bij te dragen aan de biodiversiteit.

Jagers tellen patrijzen volgens nieuw telprotocol

De Vlaamse jachtwetgeving stelt twee voorwaarden om te mogen jagen op patrijs. Eén ervan is de aanwezigheid van minimaal drie broedparen per 100 ha open ruimte binnen de jachtterreinen aangesloten bij de wildbeheereenheid. Maar hoe tel je die patrijzen?

Uitnodiging: 7th Biodiversity X-Mas Market op 15 december in het Herman Teirlinckgebouw

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform organiseert samen met het INBO opnieuw hét netwerkevenement voor biodiversiteit, vroeger bekend als de BEES-kerstmarkt. Dit jaar organiseert de Europese Commissie mee deze zevende editie.