INBO Onderzoeksuitdagingen

Agro-ecologie en natuurherstel

Hoe kunnen landbouw en natuur elkaar versterken?

De tegenstelling tussen landbouw en natuur staat hoog op de publieke agenda. Nochtans hebben landbouw en natuur elkaar veel te bieden. Het INBO wil de synergie tussen landbouw en natuur onderzoeken en versterken.

Hoe kunnen we de natuur in het landbouwgebied herstellen? Hoe kunnen we de achteruitgang van akker- en weidevogels, van bestuivers en andere insecten keren? Hoe kunnen we de bodembiodiversiteit herstellen, die de basis vormt voor het voedselweb? Hoe kan de uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden mogelijk blijven over het hele landbouwgebied? Hoe kunnen landbouwers en beheerders van natuurgebieden elkaar ondersteunen? Hoe kijken landbouwers naar de natuur in het landbouwgebied en het herstel ervan? Hoe kunnen ze betrokken worden bij monitoring van de natuur?

Hoe kan natuurherstel in de landbouwbedrijfsvoering passen? Wat is de bijdrage van bestuivers aan de gewasproductie? Hoe dragen predatoren bij aan de natuurlijke beheersing van plagen? Hoe ondersteunt bodembiodiversiteit de gewasproductie? Hoe beschermt natuur de landbouw tegen klimaatextremen? Agro-ecologie, natuurinclusieve landbouw, regeneratieve landbouw, voedselbossen en andere maken deel uit van een zoektocht naar een landbouw die samenwerkt met de natuur. Hoe kunnen we deze zoektocht ondersteunen? Hoe kunnen we de landbouwers ondersteunen om stappen in deze richting te zetten?

Hoe realiseren we een rechtvaardig voedselsysteem dat zorg draagt voor natuur? Hoe kunnen we de hele keten betrekken bij een landbouw die samenwerkt met natuur? Hoe kan de positie van de landbouwer hierin versterkt worden? Hoe kunnen diverse actoren rond bepaalde ‘commons’ of gemeenschappelijke goederen samenwerken? Hoe kunnen we de hele bevolking van voldoende en gezond voedsel voorzien, bij ons en elders in de wereld, op rechtvaardige wijze en binnen de planetaire grenzen?

Deze onderzoeksvragen vragen veel samenwerking, waarbij elk zijn eigen expertise inbrengt. Het gaat zowel om interdisciplinaire samenwerking, met landbouwonderzoekers (o.a. ILVO), sociale onderzoekers, beleidsonderzoekers en andere, als transdisciplinaire samenwerking, waarbij ook landbouwers, landbouwadviseurs of andere actoren volwaardig partner zijn in het onderzoek. Regelmatige interactie met het beleid is belangrijk om tot bruikbare beleidsadviezen te komen. We zoeken naar samenwerking op lange termijn, via voorbeeldbedrijven, living labs en lerende netwerken. We zoeken naar gebiedsgerichte samenwerkingen en doen aan systeemonderzoek.

INBO wil zo bijdragen aan de transformatieve verandering naar een voedselsysteem dat zorg draagt voor natuur, klimaat, landbouwers, voedsel, de wereldbevolking en de hele planeet.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}