INBO Onderzoeksuitdagingen

Genetische diversiteit

INBO is in Vlaanderen koploper in de ontwikkeling van innovatieve genetische expertise en infrastructuur die verbonden is met een ruime ecologische kennis van onze natuur. INBO wil volop inzetten op schaalvergroting en efficiëntiewinst van onze monitoringsprogramma’s. Dit kan via innovatief genetisch onderzoek. We willen een brede waaier aan soort- en gebiedsspecifieke beschermingsprogramma’s ondersteunen via onderzoek naar de genetische status van onze biodiversiteit.

Methodes op basis van eDNA (environmental DNA of omgevingsDNA) gaan we meer stelselmatig gebruiken. Op basis van kleine sporen die organismen achterlaten in een omgeving kunnen we doelsoorten (eDNA-barcoding) of volledige gemeenschappen (eDNA-metabarcoding) in kaart brengen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeldzame of invasieve soorten op een efficiënte en niet-invasieve manier opsporen. We kunnen ook populatiedichtheden monitoren o.a. voor meetnetten en voor de evaluatie van herintroductieprogramma’s.

INBO wil de genetische diversiteit van populaties en soorten in kaart brengen. Zo kunnen we de evolutionaire processen begrijpen, die populaties toelaten om zich aan te passen aan een steeds sneller veranderende omgeving. Via genetisch onderzoek kunnen we prioritaire gebieden en maatregelen identificeren om de ecologische connectiviteit te verbeteren en zo populaties te behouden en versterken. Bij herintroducties en translocaties evalueren we populatiegenetische aspecten, om de kans op duurzaam succes te vergroten.

Genetisch onderzoek speelt ook een belangrijke rol bij het selecteren van geschikte herkomsten van boomsoorten voor bosbouwdoelen. Hiervoor gebruiken we langlopende herkomstproeven en genetische karakterisatie van genenbanken en zaadboomgaarden. Zo kunnen we genetische variatie optimaal gebruiken en behouden.

INBO zal de verdere uitbouw van een wildlife crime unit onderzoeken, waar genetische methoden een belangrijke rol spelen om illegale handel van soorten snel en consequent op te sporen.

Het genetische onderzoek op INBO is dus sterk gelaagd op verschillende ecologische niveaus. Om het ecologische beleid in Vlaanderen te ondersteunen, willen we de omslag maken van korte termijn en vaak ad hoc onderzoek naar een meer systematische toepassing van moleculaire technieken.

 

Schematische voorstelling

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}