INBO Onderzoeksuitdagingen

Publiek toegankelijke monitoringsdata

Het INBO wil de eigen wetenschappelijke data zo open en FAIR mogelijk maken (FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Zo stimuleren we onderzoekers, op het INBO en daarbuiten, om data te hergebruiken en om geïntegreerde analyses uit te voeren. Ook geeft dit ons een grote zichtbaarheid in relevante datanetwerken. We blijven hierin een voortrekkersrol spelen.

Concreet ondernemen we volgende acties:

  1. We zorgen voor een helder en publiek toegankelijk overzicht van alle INBO-monitoringsdata op de INBO-website.
  2. We ontwikkelen het Vlaams Biodiversiteitsportaal. Via dit portaal centraliseren we alle beschikbare soortendata voor Vlaanderen. We streven naar een optimaal gebruik, afgestemd op de noden van alle maatschappelijke actoren, in het bijzonder het beleid en de vergunningverlening. We besteden ook aandacht aan duidelijke standaarden voor de aanlevering van data en aan data in één formaat, die voor verschillende toepassingen kunnen gebruikt worden.
  3. Parallel willen we meer abiotische data publiceren en bestuderen we de mogelijkheden om deze data te integreren in het portaal.
  4. Intern zetten we maximaal in op het gebruik van bestaande datasystemen om de openheid en ‘FAIRness’ te faciliteren.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}