INBO Onderzoeksuitdagingen

Innovatieve monitoring

Monitoring levert cruciale informatie waarmee INBO het natuurbeleid en natuurbeheer in Vlaanderen en daarbuiten helpt onderbouwen. Door innovatieve methoden in te zetten, willen we de monitoring verbeteren op vlak van kwaliteit, frequentie, nauwkeurigheid en efficiëntie.

INBO blijft investeren in waardevolle onderzoeksinfrastructuur. Denk aan laboratoria, serres, kweekkamers en meetapparatuur op het terrein zoals cameravallen, peilbuizen, sensoren, drones, enz. In Vlaanderen stemmen we af met partners over hoe we onze onderzoeksinfrastructuur efficiënter kunnen inzetten. We willen ook verder deelnemen in nationale en internationale onderzoeksinfrastructuren (IRIs) zoals LifeWatch, DiSSCo, eLTER, ICOS en AnaEE.

INBO zet in op automatisatie en citizen science voor dataverzameling in verschillende monitoringsnetwerken. Voorbeelden van automatisatie zijn radars, fenologische camera’s, sensoren voor bijvoorbeeld bodemvocht, en klimaatstations. Bij citizen science of burgerwetenschap wordt wetenschappelijk onderzoek geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door burgers, wat grote schaalvoordelen kan opleveren.

INBO gebruikt remote sensing data om de staat van habitats en ecosystemen te monitoren. Via dronebeelden monitoren we open natuur, bossen en meeuwen die op daken van gebouwen broeden. We gebruiken vrij beschikbare orthofoto’s om specifieke types van landgebruik te detecteren, af te bakenen en op te volgen. Ook gebruiken we tijdreeksen van vrij beschikbare satellietbeelden om de Biologische Waarderingskaart buiten de Speciale Beschermingszones te actualiseren en om agrarische soorten te modelleren.

INBO gebruikt artificial intelligence (AI) en deep learning om bijvoorbeeld veranderingen in landgebruik te detecteren op satelliet- en dronebeelden. Zo kunnen we o.a. de Biologische Waarderingskaart en afgeleide kaarten zoals de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten sneller actualiseren. We gebruiken de technieken ook om automatisch planten en dieren te herkennen op beelden van camera’s of op geluidsopnamen.

Met behulp van het genetisch labo zet INBO in op analyses van genetisch materiaal (fauna en flora) en op monitoring door middel van environmental DNA (eDNA). eDNA laat toe om aan de hand van bijvoorbeeld een bodem- of waterstaal snel en efficiënt te bepalen welke soorten aanwezig zijn.

Als open science instituut kiest INBO zo veel mogelijk voor open source software, open data, en gedeelde scripts (bijvoorbeeld met github).

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}