INBO Onderzoeksuitdagingen

Uitdagingen bij het samenleven tussen mens en dier

Gedurende de laatste COP werd in de Conventie voor Biologische Diversiteit in Target 4 volgende doelstelling toegevoegd: “effectively manage human-wildlife interactions to minimize human-wildlife conflict for coexistence”. Op die manier wil men vanuit het internationale natuurbeleid onderstrepen dat dit een belangrijk aandachtspunt is in de aanpak rond biodiversiteit.

Ook de IUCN ontwikkelde recent richtlijnen hierrond. Ze benadrukken dat de weg naar co-existentie niet alleen gaat over het wegwerken van conflicten tussen dieren en mensen. Conflicten tussen mensen, over het samenleven en het beheer van wilde dieren, spelen hier ook een heel belangrijke rol.

Schematische voorstelling interactie

Alexandra Zimmerman - IUCN SSC Human-Wildlife Conflict Task Force

In Vlaanderen zorgen soorten die terugkomen (wolf, bever, everzwijn) en soorten die achteruitgaan (patrijs, haas, …) voor steeds terugkerende conflicten tussen verschillende stakeholders.

Er is nood aan een goede wetenschappelijke onderbouwing om conflicten op te lossen met bepaalde diersoorten, maar ook conflicten tussen groepen binnen de maatschappij over het beheer van bepaalde soorten. De laatste jaren mengen meer en meer groepen in de maatschappij zich in het debat rond de doelstellingen voor het beheer en de maatregelen. Er leven heel verschillende visies over de relaties tussen mens en dieren die hetzelfde landschap delen.

Vaak ligt de focus nog op technische oplossingen voor concrete conflicten tussen mens en dier (bv. populatiebeheer, preventieve maatregelen, ….), ook in het onderzoek. De complexe, dynamische onderliggende processen, die de oorzaak zijn voor de conflicten tussen de verschillende belangengroepen, verdienen meer aandacht.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}