INBO Onderzoeksuitdagingen

Meetnet Invasieve Soorten

INBO wil een gestructureerd meetnet opzetten voor invasieve uitheemse soorten (IUS). Hiermee kan Vlaanderen voldoen aan de rapportage van de Europese Verordening ter preventie en beheer van IUS. Dit meetnet vormt ook de aanzet voor het onderdeel monitoring binnen de Exotencel, een initiatief van INBO en ANB dat de monitoring en het beheer van IUS coherenter en doelgerichter wil organiseren voor de periode 2025-2029.

  • Monitoring van IUS is erg afhankelijk van citizen science dat essentiële opportunistische gegevens levert voor risicobeoordeling, risicobeheer en vroegtijdige waarschuwing.
  • Daarnaast worden ook bestaande INBO-meetnetten gebruikt voor verschillende taxonomische groepen. Deze monitoring is weinig actief gericht op IUS detecteren of populatietrends vaststellen.
  • De onderzoeksvraag is het opzetten van gestructureerde surveillance meetnetten voor IUS met aandacht voor snelle detectie, trendbepaling en beheerevaluatie.
  • De focus ligt op beleidsrelevante soorten in Vlaanderen volgens het INBO-afwegingskader voor prioritering van IUS.
  • Een eerste stap is de informatiebehoeften vaststellen met een systematische aanpak en een plan maken voor gegevensverzameling en -analyse.
  • Geïntegreerd beheer en ontsluiting van de gegevens vragen aangepaste data-infrastructuur en open data publicatie.
  • Een extra inspanning is nodig om de rapportage over het beheer van IUS in Vlaanderen te standaardiseren en de gegevens openlijk te publiceren, inclusief gegevens van actoren die hiervoor over eigen tools beschikken.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}