Nieuwsbrief maart 2021

Advies in de kijker: Advies over het genetisch verrijken van de populatie kamsalamanders in Bos van Aa in Zemst

Vijftig jaar geleden zaten er veel kamsalamanders in het Bos van Aa in Zemst, maar tientallen jaren erna was niet geweten of er nog aanwezig waren. Natuurpunt vzw wou deze Europees beschermde soort alle kansen geven en stemde het beheer van het gebied erop af. In het najaar van 2006 groeven ze twee poelen en in 2007 vonden ze de eerste exemplaren. Sindsdien wordt de soort er jaarlijks geteld. Doorheen de jaren groeide de populatie aan, maar in 2019 was er een sterke terugval.

Een genetische analyse door het INBO toonde aan dat de genetische diversiteit van de kamsalamanderpopulatie er zeer laag is. Blijkbaar is natuurlijke instroom vanuit andere populaties afwezig of ontoereikend om de populatie te versterken.

Bijplaatsen van individuen van elders zorgt voor genetische verrijking en kan een oplossing bieden. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. In ons advies bespreken we de genetische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. We geven ook drie scenario’s voor de praktische uitvoering ervan, en richtlijnen voor de genetische opvolging.

Lieve Vriens

Meer lezen: Advies over het genetisch verrijken van de populatie kamsalamanders in Bos van Aa in Zemst

Foto: Kamsalamander (Yves Adams - Vildaphoto)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}