Nieuwsbrief maart 2021

Natuurrapport 2020: aanbevelingen voor exotenbeheer en -beleid

Wie meer wil weten over de toestand van uitheemse soorten in Vlaanderen kan grasduinen in het uitgebreide achtergrondrapport ‘Invasieve exoten in Vlaanderen' bij het Natuurrapport 2020. Het rapport beschrijft de huidige situatie en impact van uitheemse soorten in Vlaanderen. Het geeft via een aantal gevalstudies een overzicht van de initiatieven op het gebied van preventie, snelle respons en beheer. Het beschrijft succesvolle voorbeelden van beheer en gaat dieper in op een aantal opkomende exoten.

Europa legt preventief verbodsbepalingen op over bezit, gebruik, transport en introductie van invasieve soorten. Europa verplicht ons ook om actieplannen op te stellen voor preventie van introducties en om beheerregelingen uit te werken voor specifieke soorten(groepen).

Het rapport formuleert ook beleidsaanbevelingen en beschrijft acties om invasieve soorten in Vlaanderen beter aan te pakken:

  • stel een lijst op met voor Vlaanderen zorgwekkende invasieve soorten
  • coördineer beter de bestrijding op het terrein
  • verbeter open datastromen voor snelle opsporing
  • ondersteun de praktijkgemeenschap exotenbeheer
  • werk aan een brede sensibilisering van doelgroepen.

Tim Adriaens, Inne Vught

Meer lezen: Adriaens T., Cartuyvels E., Denys L., Devisscher S., Oldoni D., Packet J., Provoost S., Scheers K., Soors J., Vandevoorde B., Vandekerkhove K., Verreycken H., Van Landuyt W., Vught I. (2020). Invasieve Exoten in Vlaanderen: toestand en beleidsaanbevelingen. Achtergrondrapport bij het Natuurrapport 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (41). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Foto: donker kaasjeskruid, een voorbeeld van een exoot die zich via bloemzaadmengsels heeft gevestigd en sterk uitbreidt in Vlaanderen (INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}