Nieuwsbrief maart 2021

Groen-blauwe ruimtes in de stad goed voor mentale weerbaarheid van bewoners

Groen-blauwe ruimtes in een stad zijn alle natuurlijke en halfnatuurlijke landschapselementen in het “grijze” landschap van de stad. Interviews in het project NAMED tonen aan dat die ruimtes een gevoel van ontsnapping aan de drukte van de stad geven en een onderbreking van de dagelijkse routines vormen.

Geïnterviewden voelen zich verbonden met de natuur, willen de natuur verkennen, frisse lucht halen, relaxen en zo ‘de batterij herladen’. Structurele diversiteit (bloeiende planten, grote bomen, fonteinen, …), grote parken en ingesloten meer intieme groen-blauwe ruimtes versterken dit effect.

Maar de nabijheid van natuur is niet iedereen gegund. Bewoners in buurten gekenmerkt door een lagere socio-economische status ervaren een duidelijk gemis van natuur in hun buurt. Dit vertaalt zich al snel in kleine burgerinitiatieven zoals een buurtcompost, moestuin of het aanleggen van bloemenperkjes onder bomen. Die initiatieven zorgen voor zowel een betere sociale samenhang als meer netheid.

Dit alles bleek tijdens “walking interviews” in verschillende wijken van het Brussels Gewest. Tijdens zulke wandeling door de leefomgeving van de deelnemer peilde de onderzoeker naar welke factoren en elementen van de buurt van invloed waren op de gemoedstoestand van de deelnemer. Onder dit artikel vindt u een lijst met kaartje van de favoriete Brusselse plekken van de geïnterviewden.

Onze resultaten zijn in lijn met de Ulrich’s Stress Recovery Theory en de Kaplan en Kaplan’s Attention Restoration Theory. Volgens die eerste theorie reduceren natuurlijke omgevingen stress door de evolutionaire verbondenheid van de mens met natuur. Volgens de tweede theorie ondersteunen natuurlijke omgevingen herstel van mentale vermoeidheid.

Michael Leone, namens Laura Lauwers, Madeleine Guyot, Ingrid Pelgrims, Roy Remmen, Kris Van den Broeck, Hans Keune & Hilde Bastiaens.

Lees meer: Exploring how the urban neighborhood environment influences mental well-being using walking interviews

Foto: Duden-park in Vorst, een van de interview-plaatsen (INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}