Nieuwsbrief maart 2021

Wegens succes verlengd: meetnetten voor prioritaire soorten

Via het project Meetnetten.be willen het INBO en Natuur en Bos betrouwbare informatie verzamelen over prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen. Dat gebeurt in samenwerking met vele vrijwilligers via Natuurpunt Studie. Die samenwerking wordt verlengd voor de periode 2021-2025.

Prioritaire soorten zijn de soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, zoals kamsalamander en gevlekte witsnuitlibel, en andere soorten die prioritair zijn voor het Vlaamse natuurbeleid zoals heivlinder, vuursalamander en honingorchis.

Naast de bestaande meetnetten verwelkomen we ook een aantal nieuwe meetnetten:

  • de ‘moeilijk telbare’ soorten heikikker, poelkikker en gladde slang
  • winter- en uitvliegtellingen van vleermuizen
  • vermiljoenkever

Meetnetten.be doet beroep op citizen science: vrijwilligers voeren de tellingen uit. Natuurpunt Studie staat in voor de coördinatie en aansturing van de vrijwilligers en het INBO verwerkt de telgegevens. De tellingen gebeuren volgens vaste protocols. Zo bekomen we betrouwbare informatie voor de onderbouwing van het beleid en de rapportering naar Europa.

Ondanks de moeilijke omstandigheden door droogte en de coronacrisis was 2020 opnieuw een succesjaar: de meeste geplande tellingen konden correct worden uitgevoerd. We danken dan ook de vele vrijwilligers voor deze inspanning.

Toon Westra, Sam Van de Poel, Jeroen Speybroeck, Frederic Piesschaert, Hannes Ledegen, Marc Pollet

Foto: gladde slang, een moeilijk waarneembare soort (Yves Adams - Vildaphoto)

Banner met partners Meetnetten.be

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}