Nieuwsbrief maart 2021

INBO en de Blue Deal

De Vlaamse regering lanceerde de Blue Deal, een ambitieus plan om Vlaanderen klimaatrobuust te maken in de strijd tegen waterschaarste en droogte.  

Natte natuur als een spons

De Blue Deal erkent hoe belangrijk het is om water vast te houden. Het project ‘natte natuur’ moet deze ecosysteemdienst herstellen en zorgen dat wetlands niet meer verdwijnen. Ook moet er een einde komen aan de structurele verdroging en watertekorten. 

INBO ondersteuning

INBO wil zijn ecohydrologische kennis graag inzetten om de Blue Deal uit te rollen. Zo willen we meewerken om waterrijke gebieden te herstellen op een duurzame en kostenefficiënte manier. Daarom overhandigde het INBO een beleidsnota aan het kabinet van minister Demir. De nota bevat een overzicht van onze expertise en pleit voor een vertegenwoordiging van het INBO in de Taskforce Droogte. U kan ze onder dit artikel downloaden.

Suggesties voor Blue Deal 

De nota somt ook een aantal noden op die ontbreken in de huidige Blue Deal, onder andere:

  • een grootschalig, integraal kader waarbinnen lokale maatregelen gericht(er) kunnen passen 
  • haalbare ecologische doelstellingen en beheer- en herstelrichtlijnen voor stilstaande wateren 
  • droogterisicokaarten voor diverse vegetatietypes  
  • ecologische afvoercriteria (e-flows) voor het herstel van de natuurlijke afvoerdynamiek van waterlopen
  • optimalisatie van de ecosysteemdiensten van natte natuur 

Patrik Oosterlynck, Erika Van den Bergh, Jeroen Van Wichelen

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}