Nieuwsbrief maart 2021

Mopsvleermuizen blijven cool

In een voormalig militair complex in West-Polen houdt een populatie mopsvleermuizen hun winterslaap. Door de klimaatverandering verhuisden ze daarvoor van diep ondergrondse tunnels naar koelere bovengrondse bunkers. Dat blijkt uit vleermuistellingen sinds 1999.

In Vlaanderen was de mopsvleermuis verdwenen, maar enkele jaren geleden dook ze weer op. Om te zorgen dat ze niet opnieuw verdwijnt, moeten we zorgen dat ze zich hier kan voortplanten, voedsel vinden en overwinteren. Uit dit onderzoek leren we dat ze koele plaatsen met een stabiele temperatuur nodig hebben om te overwinteren, en dat klimaatverandering ervoor kan zorgen dat de keuze van overwinteringsplaatsen verandert.

Uit de tellingen in Polen bleek dat het aantal vleermuizen de laatste 12 jaar sterk begon te dalen in de ondergrondse tunnels. Tegelijkertijd steeg het aantal vleermuizen in de bunkers. Dit liep parallel met een stijgende wintertemperatuur. Door temperatuurloggers te hangen in de tunnels en de bunkers kwamen we te weten dat de bunkers nu bruikbaar werden waar ze vroeger te koud waren.

Hierdoor verplaatste een deel van de vleermuispopulatie zich van de tunnels naar de bunkers, vooral omdat de temperatuur daar tegelijk laag en stabiel is. Op korte termijn leidde de opwarming dus tot een groter aanbod aan overwinteringsplaatsen. Voor het behoud van de populatie is het belangrijk dat ook deze nieuwe overwinteringsplaatsen voldoende bescherming genieten. Nog verdere opwarming kan er wel voor zorgen dat ze geen voldoende koele overwinteringsplaatsen meer vinden.

Luc De Bruyn & Ralf Gyselings

Meer lezen: Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}