Nieuwsbrief maart 2021

Visbestand in Sigmagebieden op goede weg 

De Sigmagebieden willen naast overstromingsveiligheid tegelijk ook nieuwe kansen bieden aan natte natuur. Het INBO monitort de evolutie van het visbestand op twee plaatsen: de Oude Schelde en het Zennegat.

  • In de Oude Schelde vingen we in totaal 17 soorten. De soortendiversiteit neemt toe ten opzichte van vorige jaren. Blankvoorn was zowel in het voor- als in het najaar de meest gevangen soort. De aanwezigheid van snoek als toppredator is een teken dat de habitatkwaliteit goed is. We vingen minder Chinese wolhandkrabben dan vroeger. De krabbenvanger in de Driesesloot doet dus waarschijnlijk zijn werk. We stelden ook vast dat verschillende zoetwatersoorten niet alleen opgroeien in het gebied, maar er zich ook voortplanten.
  • In het Zennegat vingen we in totaal 15 soorten. Ook hier zien we dat de soortendiversiteit toeneemt. In dit overstromingsgebied was brakwatergrondel de meest gevangen soort. We vingen ook kopvoorn. Dat is merkwaardig omdat deze soort zeldzaam is in het Dijlebekken. Mogelijk zijn deze vangsten een gevolg van herintroducties  in het bovenstroomse gedeelte van de Dijle. Ook voor het Zennegat kunnen we besluiten dat de meeste vissen er zich voortplanten én er een tijdje opgroeien.

Jan Breine, Wim Mertens


Meer lezen? Breine J., De Bruyn A., Galle L., Lambeens I., Maes Y., Terrie T., Van Thuyne G. & W. Mertens (2021). Visbestandopnames in Sigmagebieden (2020). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (2). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: .doi.org/10.21436/inbor.29272283

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}