Nieuwsbrief maart 2021

Wat eet de wolf?

Sinds de wolf vaste voet aan de grond kreeg in Vlaanderen, staat de vraag naar zijn dagelijkse menu sterk in de belangstelling. Het INBO analyseerde 105 wolvenuitwerpselen die ingezameld werden tussen mei 2018 en december 2020. De onverteerbare voedselresten daarin, vooral haren en botfragmenten geven de prooi van de wolf aan. De resultaten worden uitgedrukt als het percentage stalen waarin een bepaalde prooisoort werd aangetroffen op het totaal aantal onderzochte stalen.

  • Ongeveer 90% (89,5%) van de stalen bevatte wilde hoefdieren zoals ree en everzwijn. Ze vormden met voorsprong de frequentste prooicategorie.
    • Twee derde van de stalen (65,7%) bevatte ree, de belangrijkste prooisoort.
    • In ruim een kwart van de stalen (25,7%) zat everzwijn.
  • Op de tweede plaats staat vee, met 14,3%.
  • Ook haasachtigen leverden met 11,4% een wezenlijke bijdrage aan het dieet.

We identificeerden de prooien vooral op basis van microscopische eigenschappen van de haren. We voerden daarom eerst een literatuurstudie uit en bouwden een eigen referentiecollectie op.

In de herfst van 2020 stelden we een plotse toename vast van kleinvee, vooral schapen. Dit hoefde niet te verwonderen: er was toen voor het eerst een nest opgroeiende wolven aanwezig. Deze jonge dieren konden nog niet zelf jagen maar moesten wel dagelijks gevoed worden. Onbeschermd kleinvee bood hen een gemakkelijke hap.

Dit onderzoek toont aan dat de hernieuwde aanwezigheid van de wolf verdere inspanningen vraagt om het samenleven tussen mens en wolf mogelijk te maken, vooral via effectievere beschermingsmaatregelen van vee.

Timo Van der Veken, Jan Gouwy, Koen Van Den Berge

Meer lezen: Van der Veken, T., Van Den Berge, K., Gouwy, J., Berlengee, F., & Schamp, K. (2021). Voedselkeuze van de Wolf in Vlaanderen: Het op punt zetten van de methode en een eerste verkenning. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. https://doi.org/10.21436/inbor.29337217

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}