Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief maart 2021 verschenen

INBO en de Blue Deal

Het INBO wil zijn ecohydrologische kennis graag inzetten om de Blue Deal uit te rollen. Zo willen we meewerken om waterrijke gebieden te herstellen op een duurzame en kostenefficiënte manier. Daarom overhandigde het INBO een beleidsnota aan het kabinet van minister Demir.

Visbestand in Sigmagebieden op goede weg

De Sigmagebieden willen naast veiligheid bij overstromingen tegelijk ook nieuwe kansen bieden aan natte natuur. Het INBO monitort de evolutie van het visbestand op twee plaatsen: de Oude Schelde en het Zennegat.

Aziatische schimmel bedreigt gezondheid van es

We volgen sinds 2014 jaarlijks de toestand op van 252 bomen in oudere bossen, verspreid over 29 proefvlakken: in de meeste proefvlakken gaat de toestand van de essen verder achteruit. De grootste schade komt voor op natte standplaatsen en bij jonge bomen.

Perspectieven voor bestrijding essenziekte

Bepaalde chemische stoffen in de bast van essen maken deze minder gevoelig voor de essenziekte. Dat blijkt uit laboanalyses die gebeurden op door ons geselecteerde bomen .

Grote veranderingen in aanwezigheid van mossen de laatste 40 jaar

Samen met leden van de werkgroep Bryologie en Lichenologie bracht het INBO mossen in grote delen van Vlaanderen in kaart. We vergeleken daarbij twee periodes, namelijk van 1980 tot 1999 en van 2000 tot 2019.
Er zijn opvallende verschillen tussen de twee bestudeerde periodes...

Klimaatstudiedag: donderdag 7 oktober 2021

Na twee eerdere mislukte pogingen hopen we dat onze klimaatstudiedag zal kunnen doorgaan op donderdag 7 oktober in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Wat eet de wolf?

Sinds de wolf vaste voet aan de grond kreeg in Vlaanderen, staat de vraag naar zijn dagelijkse menu sterk in de belangstelling. Het INBO analyseerde 105 wolvenuitwerpselen die ingezameld werden tussen mei 2018 en december 2020. De onverteerbare voedselresten daarin, vooral haren en botfragmenten geven de prooi van de wolf aan.

Groen-blauwe ruimtes in de stad goed voor mentale weerbaarheid van bewoners

Groen-blauwe ruimtes in een stad zijn alle natuurlijke en halfnatuurlijke landschapselementen in het “grijze” landschap van de stad. Interviews in het project NAMED tonen aan dat die ruimtes een gevoel van ontsnapping aan de drukte van de stad geven en een onderbreking van de dagelijkse routines vormen.

Natuurrapport 2020: aanbevelingen voor exotenbeheer en -beleid

Wie meer wil weten over de toestand van uitheemse soorten in Vlaanderen kan grasduinen in het uitgebreide achtergrondrapport ‘Invasieve exoten in Vlaanderen bij het Natuurrapport 2020. Het rapport beschrijft de huidige situatie en impact van uitheemse soorten in Vlaanderen. Het bespreekt initiatieven op het gebied van preventie, snelle respons en beheer en beschrijft succesvolle voorbeelden van beheer.

Mopsvleermuizen blijven cool

In Vlaanderen was de mopsvleermuis verdwenen, maar enkele jaren geleden dook ze weer op. Om te zorgen dat ze niet opnieuw verdwijnt, moeten we zorgen dat ze zich hier kan voortplanten, voedsel vinden en overwinteren.
Ze hebben koele plaatsen met een stabiele temperatuur nodig om te overwinteren. Klimaatverandering kan ervoor kan zorgen dat de keuze van overwinteringsplaatsen verandert.

Zijn de waterkrachtcentrales van het Albertkanaal visveilig?

Het INBO onderzocht de impact van de waterkrachtcentrale in Ham op het visbestand van het Albertkanaal. We testten hoeveel schade vissen ondervinden van de schroeven van de centrale tijdens het ‘turbineren’ van water.

Advies over het genetisch verrijken van de populatie kamsalamanders in Bos van Aa in Zemst

Natuurpunt vzw wou in het Bos van Aa de kamsalamander alle kansen geven en stemde het beheer van het gebied in Zemst erop af. In het najaar van 2006 groeven ze twee poelen en in 2007 vonden ze de eerste exemplaren.
Een genetische analyse door het INBO toonde aan dat de genetische diversiteit van de kamsalamanderpopulatie er zeer laag is. Wat kan er aan gedaan worden?

Natuurlijke én klimaatbestendige oevers voor de Zeeschelde

Het INBO ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv een gedetailleerde oeverbeheeratlas voor de Zeeschelde. De natuurlijke slik-schor cyclus krijgt hierin maximaal kansen, maar waar nodig stellen we harde maatregelen voor zoals breuksteen.

Wegens succes verlengd: meetnetten voor prioritaire soorten

Via het project Meetnetten.be verzamelen we betrouwbare informatie verzamelen over prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen. Dat gebeurt in samenwerking met vele vrijwilligers. Die samenwerking wordt verlengd voor de periode 2021-2025. Naast de bestaande meetnetten verwelkomen we ook een aantal nieuwe meetnetten.