Nieuwsbrief Mei 2024

De meervoudige waarden van de natuur schoppen het tot in de rechtbank

Wanneer iemand je kwaadwillend schade berokkent, materieel of moreel, krijgt die naast een straf voor de eventuele overtreding ook vaak een schadevergoeding opgelegd. Ook al kan je de schade hiermee niet altijd herstellen, je wordt als slachtoffer toch enigszins gecompenseerd. Dit is zelden zo bij het veroorzaken van schade aan de natuur, want aan wie moet deze schade worden vergoed en hoe bepalen we de bedragen?

Deze zeer moeilijke vragen liggen aan de oorsprong van het BIOVAL-project. Het INBO werd door EUFJE, het netwerk van Europese milieurechters, ingeschakeld om hier mee een antwoord op te vinden. Aan de hand van de IPBES-principes voor meervoudige waardering van de natuur stelden we een lijst met indicatieve financiële compensatiebedragen op. Naar het voorbeeld van een bestaande indicatieve lijst voor lichamelijke schade (bijvoorbeeld bij verkeersovertredingen) kunnen deze indicatieve bedragen door procureurs en rechters worden gebruikt voor vordering van schadevergoeding bij strafzaken met onherstelbare natuurschade.

De berekening is klaar voor 100 gewervelde dieren (die vaak in zulke zaken voorkomen) en zal in de toekomst nog uitgebreid worden. Ook gaan we samen met het Agentschap Natuur en Bos op zoek naar compensaties voor beschermde vegetaties, bossen en kleine landschapselementen.

Ondertussen werd deze lijst al enkele keren toegepast in de rechtbank, waardoor er anders dan vroeger meer dan de symbolische euro gevorderd wordt voor het verlies van natuur. Niet onbelangrijk: deze compensatie gaat vervolgens naar een fonds voor natuurherstel. Wil je meer weten? Lees de discussienota over het onderzoek of neem een kijkje op de website van het project waar ook een databank met rechtszaken wordt bijgehouden.

Jomme Desair

Beeld boven: Vogelvangst met lijmstokken op Cyprus (foto Lars Soerink - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}