Nieuwsbrief Mei 2024

Mijlpaal bereikt in de kweek van de knoflookpad

Het INBO kweekt sinds 2020 jaarlijks legsels van knoflookpad op tot grote larven en juvenielen voor translocatie, in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos. De opkweek gebeurt in het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna in Linkebeek. Om zowel de genetische diversiteit als het aantal getransloceerde dieren te verhogen startte in 2023 een samenwerking met Nederlandse en Duitse collega’s om knoflookpadlegsels naar Vlaanderen te halen.

Als we de volledige voortplanting in gevangenschap kunnen laten verlopen, zijn we niet langer afhankelijk van de kleine en bedreigde wilde populaties. Daarom houden we jaarlijks van de opkweek ook enkele dieren bij die we verder laten opgroeien in de kwekerij. De verwachtingen waren dit voorjaar hooggespannen, want de eerste knoflookpadden geboren in 2020 werden geslachtsrijp. De kweekopstelling optimaliseerden we op advies van verschillende experten uit het buitenland.  Na een laatste koudeprik in april werden begin mei de volwassen knoflookpadden overgebracht naar het kweekbassin. Groot was de blijdschap toen we de volgende dag de eerste legsels vonden.

Dit eerste succes doet ons hopen dat we over een paar jaar, volledig onafhankelijk van inbreng uit het wild, de translocaties kunnen uitvoeren. Het is een belangrijke mijlpaal die de toekomst van de knoflookpad in Vlaanderen een tikje rooskleuriger maakt.

Loïc van Doorn, Daan Van Eenaeme, Johan Auwerx, Jeroen Speybroeck

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}