Nieuwsbrief Mei 2024

Craywatch brengt invasieve uitheemse rivierkreeften in kaart

In Vlaanderen zien we de laatste jaren een alarmerende toename van invasieve uitheemse rivierkreeften. Deze dieren, waaronder de beruchte marmerkreeft en de rode Amerikaanse rivierkreeft, zijn een ernstige bedreiging voor onze aquatische ecosystemen. Hun gedrag leidt direct en indirect tot een verlies aan biodiversiteit, een achteruitgang van de waterkwaliteit en schade aan oevers en dijken.

Om doeltreffend te kunnen ingrijpen, hebben we nood aan meer informatie over de aanwezige soorten en hun verspreiding.  Dit is helaas geen eenvoudige opdracht en daarom hebben we de hulp van burgerwetenschappers nodig.

Wil je actief bijdragen aan INBO-onderzoek over invasieve uitheemse rivierkreeften? En heb je tussen 15 juni en 15 oktober gedurende 5 opeenvolgende dagen een halfuurtje tijd? Neem dan deel aan Craywatch, het burgerwetenschapsproject dat de huidige verspreiding van deze exoten in Vlaanderen in kaart brengt.

Hoe kan je helpen?

  • Je zet vallen die je opgestuurd krijgt uit in één of meerdere waterlopen in je buurt.
  • Je controleert de vallen gedurende de 4 volgende dagen op rivierkreeften.
  • Je noteert hoeveel rivierkreeften je vangt en, met behulp van een eenvoudige handleiding, om welke soorten het gaat.
  • Je maakt foto's van de gevangen rivierkreeften.
  • Je stuurt je waarnemingen door naar het INBO.

Zin om mee te doen? Meld je aan via craywatch@inbo.be.

Wietse Chanet

Beeld boven: marmerkreeft in het Normandpark in Middelkerke (foto INBO)

Rode Amerikaanse rivierkreeft aan Kanaal van Stekene in Stekene (foto INBO)

Rode Amerikaanse rivierkreeft aan Kanaal van Stekene in Stekene (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}