Nieuwsbrief Mei 2024

Een nieuwe  onderzoeksagenda voor het INBO

Het INBO heeft een nieuwe onderzoeksagenda opgesteld: ‘INBO op weg naar 2030’. Het is een kompas dat de komende jaren richting geeft aan ons onderzoek. Hiermee willen we antwoorden bieden op actuele vragen uit beleid en praktijk.

De onderzoeksagenda is tot stand gekomen via een participatief proces met workshops, een omgevingsanalyse, inspirerende sprekers en een dialoog met onze belanghebbenden. Zo kwamen we tot een aantal prioritaire onderzoeksuitdagingen rond natuur en klimaat, die we hebben samengebracht in een logisch verhaal.

Dit verhaal bevat drie inhoudelijke pijlers:

  1. INBO brengt de natuur in beeld
  2. INBO werkt mee aan natuurgebaseerde oplossingen
  3. INBO onderzoekt de relatie tussen mens en natuur

Daarnaast geven we ook aan hoe we als INBO willen werken.

Vanuit onze onderzoeksagenda nodigen we iedereen uit om samen te werken. Alleen zo kunnen we de grote uitdagingen aanpakken op vlak van biodiversiteit en klimaat.

Lymke Janssens

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}