Nieuwsbrief Mei 2024

Save the date INBO-studiedag 2024: ‘Biodiversiteitsonderzoek op het snijvlak van beleid en maatschappij’

We nodigen u graag uit op de INBO-studiedag 2024 op 22 oktober in Brussel. Dit keer staat de relatie tussen biodiversiteitsonderzoek, beleid en samenleving centraal.

De stikstofproblematiek, overstromings- en droogteproblemen, wildschade, de terugkeer van de wolf, de invulling van de Europese Natuurherstelwet en de Green Deal… het zijn slechts enkele thema’s die heel wat discussie losweken in onze samenleving. Ze confronteren onderzoekers met het feit dat natuurkennis niet kan worden losgekoppeld van ethische kwesties, van uiteenlopende belangen en van een diversiteit aan visies.

Welke rol kunnen, moeten en mogen kennisinstellingen opnemen in vraagstukken die gaan over de plaats van natuur in onze samenleving? Hoe kan biodiversiteitsonderzoek bijdragen aan de beleidsvorming en het debat in de samenleving? Kunnen wetenschap en activisme samengaan? Tijdens een inspirerende studiedag gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Betrokkenen uit wetenschappelijke, beleids- en maatschappelijke kringen stellen samen hun conclusies voor.

Katrijn Alaerts

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}