Nieuwsbrief Mei 2024

INBO, ANB en de bosboomkwekerijsector slaan de handen in elkaar voor kwalitatief plantmateriaal

Tegen 2030 wil de Vlaamse regering 10.000 hectare extra bos aanplanten. Daarnaast stelde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een houtkantenplan op, en ook in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is er aandacht voor houtige kleine landschapselementen. Het uitvoeren van deze projecten vraagt een grote hoeveelheid kwalitatief plantmateriaal. Voor veel soorten is er echter een tekort aan zaden van autochtone, Vlaamse herkomst. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het INBO zetten daarom een samenwerkingsovereenkomst op.

Zaden van autochchtone herkomst komen nu vooral uit zaadboomgaarden aangelegd op terreinen van het ANB. Bedoeling is om nieuwe zaadboomgaarden aan te leggen op privéterrein, onder meer bij bosboomkwekers. Zo komt er op termijn meer kwalitatief plantmateriaal op de markt.

Het INBO zal instaan voor de levering van planten voor de nieuwe zaadboomgaarden. Momenteel zijn we bezig met het vermeerderen van materiaal uit bestaande zaadboomgaarden. Dat gebeurt via winter- en zomerstekken en enten. Zo maken we een duplicaat van de planten, en zijn we zeker van de kwaliteit van het materiaal. Het gaat onder meer om winter- en zomerlinde, Europese vogelkers, wilde kardinaalsmuts, sleedoorn, trilpopulier, spork en veldesdoorn. Een jaar na de start van het project, levert het INBO de eerste lading planten aan het ANB en geïnteresseerde bosboomkwekers.

Hannes Wilms

>> Actieplan uitgangsmateriaal voor autochtoon en bosbouwkundig plantgoed

Beeld boven: Bezoek bosboomkwekerijsector aan de serres van het INBO (foto: Jan Vancayzeele - AVBS)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}