Nieuwsbrief Mei 2024

Invasieve Afrikaanse klauwkikkers in het leefgebied van kamsalamander

De Afrikaanse klauwkikker is een invasieve uitheemse soort die een directe bedreiging vormt voor onze inheemse amfibieën. Niet alleen predeert deze kikker op inheemse soorten, hij kan ook drager zijn van besmettelijke amfibieënziektes. Na enkele waarnemingen net over de grens in Noord-Frankrijk, zetten we in 2020 eDNA-onderzoek in om na te gaan of de kikker ook al aanwezig was in Vlaanderen.

Dat bleek effectief het geval. We troffen de soort aan in de Leie waar deze de grens vormt tussen Frankrijk en België, en in de daarin uitmondende Douvebeek. Ook een groot aantal aangrenzende poelen bleek geïnfecteerd.

Ze bereikten intussen ook poelen waarin de Europees beschermde kamsalamander voorkomt. Dit voorjaar vingen we 97 juveniele klauwkikkers in een poel in het natuurgebied Eeuwenhout. Dit wijst op een gevestigde vitale klauwkikkerpopulatie in hoger gelegen delen van de Douvebeekvallei. Mogelijk hebben ze zich ook al verder verspreid in deze regio.

Deze waarnemingen bevestigen de eDNA-detecties en tonen aan dat de Afrikaanse klauwkikker aan een opmars bezig is in het grensgebied. Ingrijpende maatregelen voor een snelle en efficiënte bestrijding van deze soort dringen zich dan ook op.

Maud Segal

Beeld boven: Uitzetten van schietfuiken in een poel in het natuurgebied Eeuwenhout. Naast 42 kamsalamanders werden hier ook 97 juveniele Afrikaanse klauwkikkers gevonden (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}