Nieuwsbrief Mei 2024

Indicator in de kijker: Trend broedvogels van de kust

Deze indicator toont de evolutie van het aantal broedende sternen en meeuwen langs de Vlaamse kust in de periode 1985-2023. Tijdens  deze periode traden er grote  veranderingen op in de aantallen vogels en de soorten die er broedden. Ook de verspreiding wijzigde. In het begin was vooral  kokmeeuw dominant. Na 2000 was er een meer evenwichtige soortensamenstelling met een betere vertegenwoordiging van de drie sternensoorten en grote meeuwen. De populatie verspreidde zich ook meer langsheen de kust. Naast het Zwin zijn ook Zeebrugge en Oostende belangrijke broedplaatsen geworden. Na 2004 nam het aantal broedparen sterk af, maar na een dieptepunt in 2014 zien we de laatste jaren weer een geleidelijke toename. De sterke stijging in 2023 komt voornamelijk door een enorme toename  van grote stern.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Beeld boven: kleine mantelmeeuw (foto Yves Adams - Vildaphoto)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}