Hoofdstuk 7

Terug

Hoofdstuk 7

Moerassen

Piet De Becker, Dirk Boeye & Jan Van Uytvanck


Referenties

 1. Adriaenssens S & Verheyen K, 2013. Oude bossen van de Antwerpse Kempen. Davidsfonds Uitgeverij, Leuven.
 2. Allemeersch L, 2010. Archeologische en paleo-ecologische evaluatie van de Zwarte Beek (Beringen, provincie Limburg). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.R.2010.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 3. Anselin A & Mertens W, 2014. Ecoprofiel 14 : Moerasvogels. In: Van Uytvanck J & Goethals V (red.). Handboek voor beheerders – Europese natuurdoelstellingen op het terrein. Deel II. Soorten, p. 2018 – 228. Lannoo Campus Leuven.
 4. Beckers G & Verschraegen T, 2017. 15 jaar natuurherstel in het Midden-Limburgs Vijvergebied onder de loep genomen door Woudaap en Roerdomp. Natuur.focus 16(1): 23-31.
 5. Bobbink R, Bal D, Smits NAC et al., 2013. Biogeochemische mechanismen in natte ecosystemen
 6. Boeye D & Hens M, 1996. Gebiedsvreemd oppervlaktewater en kwel. Het Buitengoor te Mol (België). Landschap 13: 235-243.
 7. Borremans M (ed), 2015. Geologie van Vlaanderen. Gent Academia Press.
 8. Callebaut J, De Bie E, Huybrechts W et al., 2007. NICHE‐Vlaanderen, SVW, 1‐7.
 9. Cooke JG, 1992. Phosphorus removal processes in a wetland after a decade of receiving a sewage effluent. Journal of Environmental Quality 21: 733-739.
 10. Couwenberg J, 2011. Greenhouse gas emissions from managed peat soils: is the IPCC reporting guidance realistic? Mires & Peat 8 article 2: 1-10.
 11. De Becker P, 2017. Advies over hydrologische herstelmaatregelen in het natuurinrichtingsproject van de Zwarte Beek. Rapport van het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek.
 12. De Becker P, 2020. Ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen voor natuurgebieden in Vlaanderen in het kader van PAS. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.17256788
 13. Decleer K, 2014. Ecoprofiel 5 : Dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen. In: Van Uytvanck J & Goethals V (red.). Handboek voor beheerders – Europese natuurdoelstellingen op het terrein. Deel II. Soorten, p. 96 - 104. Lannoo Campus Leuven.
 14. Decleer K, Wouters J, Jacobs S et al., 2016. Mapping wetland loss and restoration potential in Flanders (Belgium): an ecosystem service perspective.. Ecology and Society 21(4):46. https://doi.org/10.5751/ ES-08964-210446
 15. Elberling B, Nicholson RV & Scharer JM, 1994. A combined kinetic and diffusion model for Pyrite oxidation in tailings: a change in controls in time. Journal of Hydrology 157: 47-60.
 16. Emsens W, Aggenbach C, Cirkel D et al., 2016. Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen: eindrapport.
 17. Emsens WJ, Aggenbach C, Dictus C et al., 2019. Laagveenherstel door vernatting - Terug naar oernatuur in de vallei van de Zwarte Beek. Natuur.Focus 18(2): 60-65.
 18. Fuller R, 1983. Bird habitats in Britain. Poiser, Calton.
 19. Gryseels M, 1978. De rietlanden van de Blankaart. Biol. Jb. Dodonaea 46 : 128- 144.
 20. Gryseels M, 1989. Nature management experiments in a derelict reedmarsh I. Effects of winter cutting. Biological Conservation 47: 171-193.
 21. Gryseels M, 1989. Nature management experiments in a derelict reedmarsh I. Effects of summer mowing. Biological Conservation 48: 85-99.
 22. Huybrechts W & De Becker P, 1997. Dynamische en chemische kenmerken van het ondiep grondwater in kwelsystemen: Het Walenbos (Tielt-Winge). Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 5, Brussel.
 23. Koerselman W, Bakker SA & Blom M, 1990. Nitrogen, phosphorus and potassium budgets for two small fens surrounded by heavily fertilized pastures. Journal of Ecology 78: 428-442.
 24. Kuiters L, de Groot A, Lammertsma D et al., 2019. Terug van weggeweest, de otter in Nederland. De Levende Natuur 120(6), 241–244.
 25. Lucassen E, 2004. Biogeochemische beperkingen voor herstel van verdroogde elzenbroekbossen gevoed met sulfaat verrijkt grondwater. Proefschrift KU Nijmegen.
 26. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1983. Natuurbeheer in Nederland. 2 Dieren. Pudoc, Wageningen.
 27. Stumm W & Morgan JJ, 1981. Aquatic chemistry. An introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters. 2e ed. New York: John Wiley & Sons.
 28. Succow M & Joosten H, 2001. Landschaftsökologische Moorkunde. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller) Stuttgart, Germany
 29. van den Akker JJH, Beuving J, Hendriks RFA et al., 2007. Maaivelddaling, afbraak en CO2-emissie van Nederlandse veengebieden. Leidraad bodembescherming, afl. 83. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 30. Van Den Berge K, Belpaire C, Maes D et al., 2019. Onderzoek naar habitatkwaliteit voor de otter in België; Potentieel leefgebied voor de otter in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (58). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 31. Van den Bergh L, Gerritse L, Hekking W et al. (red), 1979. Vogels van de Grote Rivieren. Het Spectrum, Utrecht.
 32. Van Diggelen R, De Becker P & Aggenbach CJS, 2021. Beekdalvenen in het laagland. Van biodiversiteitsparel naar CO2-fabriek. Landschap 2021 (3): 133-137.
 33. Van Uytvanck J & Decleer K, 2004. Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een stand van zaken en vuistregels voor de praktijk. Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2004.03. Brussel. 266 pp.
 34. Van Uytvanck J, Decleer K & Hoffmann M, 2008. Establishment patterns of woody species in low intensity-grazed pastures after the cessation of intensive agricultural use. Forest Ecology and Management 256: 106-113.
 35. van Wirdum G, 1991. Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Darawyse, Maastricht.
 36. Vandamme L, Belpaire C, Gelaude E et al., 2019. Onderzoek naar potentieel habitat voor de otter in de Benedenschelde; Habitatkwaliteit en knelpunten gedetailleerd in kaart. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 37. Vyvey Q & Stieperaere H, 1981. The rich-fen vegetation of the nature reserve "Het Torfbroek" at Berg-Kampenhout (Prov. of Brabant, Belgium). Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique 114: 106-124.
 38. Vyvey Q, 1986. Kiemkrachtige zaden in de bodem: betekenis voor het natuurbehoud. Biologisch Jaarboek Dodonea 54: 116-130.
 39. Weijs WA & van Tooren BF, 2014. Verlanding in nieuwe petgaten van de Oostelijke Vechtstreek. De Levende Natuur 115(2): 42–48
 40. Wouters J, 2020. Venen in Vlaanderen - Waar zijn ze, wat drijft hen, waarom zijn ze ? Webinar Veen in Vlaanderen. Natuurpunt, 19 november 2020.
 41. Auwerx JMaes Y& Yseboodt R, 2022. Beheerfocus: nieuwe kansen voor de kwabaal in Vlaanderen. NatuurFocus 21: 37-38.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}