Intermezzo 11

Terug

Intermezzo 11

Faunabeheer op maat in natuurgebied Grote Getevallei

Kevin Lambeets, Wim Fourie, Nicole Smeyers & beheerteam Grote Getevallei


Referenties

 1. Lambeets K & Lewylle I, 2012. De Kamsalamander in Vlaams-Brabant, een voorbeeld voor Vlaanderen? Wisselwerking tussen studie en beheer. Natuur.focus 11(1): 4-11.
 2. Lambeets K & Nijs G, 2019. Beheerpraktijken voor Grauwe klauwier in Vlaams-Brabantse riviervalleien. Natuur.focus 18(1): 29-31.
 3. Lambeets K, 2018. Natuurbeleid buiten Natura2000 als houvast voor de Kamsalamander. Natuur.focus 17(3): 128-130.
 4. Lambeets K, Büscher M, Heremans R et al., 2014. Beheer op maat van een natuurambassadeur, de Grauwe klauwier. Natuur.focus 13(3): 134-135.
 5. Lambeets K, Van den Wyngaert M & het beheerteam, 2017. Grote Getevallei incl. Grote Ge(k)te. Erkenningsdossier.
 6. Lambrechts J, Hendrickx P, Aubroeck B et al., 2006. Eindrapport Provinciaal Natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei – Ecohydrologische studie. AEOLUS i.o.v. Provincie Vlaams-Brabant. pp.139.
 7. Lewylle I, Lambeets K, Smeyers N et al., 2015. Het wel en wee van de Getedraak in de Getevallei. Evolutie van de lokale populatie Kamsalamander. Studie & beheer. Rapport Natuurpunt Studie 2015/12. pp.105.
 8. Lewylle I, Van de Poel S, Engelen P et al., 2018. Boomkikker en Kamsalamander in Vlaanderen. Eindelijk van de ondergang gered? Rapport Natuurpunt Studie 2018/11, Mechelen. pp.27.
 9. Nijs G, Abts P, Fajgenblat M et al., 2019. Maatwerk voor de Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant: dieetanalyse, habitatgebruik en beheermaatregelen. Rapport Natuurpunt Studie 2019/15, Mechelen. pp.141.
 10. Nijs G, Feys S, Lambeets K et al., 2016. De Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant: inventarisatie, habitatpreferentie en voedselbeschikbaarheid. Rapport Natuurpunt Studie 2016/5, Mechelen. pp.155.
 11. van den Burgh A, Nijssen M, Geertsma M et al., 2011. De Grauwe klauwier, ambassadeur voor natuurherstel. KNNV Uitgeverij en Stichting Bargerveen. pp.112.
 12. Vlaamse Overheid, 2017. Soortenbeschermingsprogramma voor de grauwe klauwier (Lanius collurio). pp.142.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}