Intermezzo 14

Terug

Intermezzo 14

Waterwinning in de duinen

Emmanuel Van Houtte


Referenties

  1. Calcoen J & Opstaele B, 2005. Uitgebreid bosbeheerplan voor de waterwinning Sint-André. Esher, Gent 140 p.
  2. Kuijken E, Provoost S & Leten M, 1993. Oppervlakte-infiltratie in de Doornpanne, een verkennend onderzoek naar de ecologische implicaties. Advies Instituut voor Natuurbehoud A 93.69, Hasselt, 86p.
  3. Peters JH, Slings QL & Stakelbeek A, 1992. Open infiltratie nieuwe stijl, integrale ontwikkeling van natuur en techniek bij renovatie van een open infiltratiesysteem. H2O 19: 532-537.
  4. Van Houtte E & Vanlerberghe F, 1998. Naar duurzame waterwinning in de duinen van de Westhoek. Studiedag ‘Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust’, Oostende, 21 april 1998, 7 p.
  5. Van Houtte E & Verbauwhede J, 2021: Environmental benefits from water reuse combined with managed aquifer recharge in the Flemish dunes (Belgium), International Journal of Water Resources Development, DOI: 10.1080/07900627.2020.1858035
  6. Van Houtte E & Verbauwhede J, 2013: Torreele : Indirect potable water reuse through dune aquifer recharge. In: V. Lazarova, T. Asano, A. Bahri and J. Anderson (eds.) ‘Milestones in Water Reuse, The Best Succes Stories.’ IWA Publishing, London, UK, ISBN: 9781780400075.
  7. Vandenbohede A, Van Houtte E & Lebbe L, 2008. Groundwater flow in the vicinity of two artificial recharge ponds in the Belgian coastal dunes. Hydrology Journal (2008), p 1669-1681.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}