Intermezzo 8

Terug

Intermezzo 8

Diep versus ondiep

Luc Denys


Referenties

  1. Bruinsma J, 2012. Preliminary report on plant research by diving in deep water in The Netherlands. Rostocker Meeresbiologische Beiträge 24: 10-20.
  2. Osgood RA, 1988. Lake mixis and internal phosphorus dynamics. Archiv für Hydrobiologie 113: 629-638.
  3. Osté A, Jaarsma N & van Oosterhout F, 2010. Een heldere kijk op diepe plassen. STOWA-rapport 2010-38. STOWA, Amersfoort, 158 p.
  4. Santoul F, Gaujard A, Angélibert S et al., 2009. Gravel pits support waterbird diversity in an urban landscape. Hydrobiologia 634: 107-11.
  5. Seelen L, Bruinsma J, Huijsmans T et al., 2019. Geheimen van diepe plassen ontsluierd. De Levende Natuur 120: 23-27.
  6. van Nes EH, Van den Berg MS, Clayton JS et al., 1999. A simple model for evaluating the costs and benefits of aquatic macrophytes. Hydrobiologia 415: 335–339.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}