Intermezzo 15

Terug

Intermezzo 15

Een goed bewaard geheim: archeologie onder bos

Marc De Bie


Referenties

 1. Dambrine E, Dupouey J-L, Laüt L et al., 2007. Present forest biodiversity patterns in France related to former Roman agriculture. Ecology 88, 1430–1439.
 2. De Bie M & Adriaenssens S, 2009. Een nieuwe speler. In: Baeté H, De Bie M, Hermy M & Van den Bremt P, Miradal. Erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud, p. 46-73, Davidsfonds, Leuven.
 3. De Bie M & Dolman N, 2022. Archeologische natuurbegraafplekken? Een perspectiefonderzoek. M&L, Monumenten, Landschappen en Archeologie 41, 2, 39-52.
 4. Deforce K, Vanmontfort B & Vandekerkhove K, 2021. Early and high medieval (c. 650 AD-1250 AD) charcoal production and its impact on woodland composition in the Northwest-European Lowland: a study of charcoal pit kilns from Sterrebeek (Central Belgium), Environmental Archaeology 26, 168-178.
 5. Doneus M, Briese C, Fera M et al., Archaeological prospection of forested areas using full-waveform airborne laser scanning, Journal of Archaeological Sciences 35, 882-893
 6. Elerie H & Spek T, 2008. Integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg in De Strubben Kniphorstbosch. Bouwstenen voor een historisch-ecologische benadering. In: Strubben Kniphorstbosch Inrichtings- en beheerplan, p. 4-7, Strootman Landschapsarchitecten, Amsterdam.
 7. Ervynck A, 2011. De oudste Ronde van Vlaanderen. Een archeologisch parcours. Davidsfonds, Leuven.
 8. Jansen P, van Benthem M & Boosten M, 2012. Bosgeschiedenis en erfgoed. Handreikingen voor (veld)onderzoek, Stichting Probos, Wageningen.
 9. Langohr R, 2009. Het Zoniënwoud, uniek voor aardwetenschappen en archeologie. In: Alderweireld M, Branquart É, Cammaerts R, Devillers P, Fraiture A, Godefroid S, Huvenne P, Langohr R, Lejeune P, Lejeune X, Maziers M, Mertens P, Persoons É, Plumier JF, Prignon JC, Rondeux J, Saintenoy-Simon J, Sténuit J, Tallier PA, Timal G, van Ypersele JP, Vande Putte G & Vanwijnsberghe S, Het Zoniënwoud: Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst, p. 181-196, Groeninghe, Kortrijk.
 10. Meylemans E, Creemers G, De Bie M et al., 2015. Revealing Extensive Protohistoric Field Systems through High Resolution LIDAR Data in the Northern Part of Belgium. Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 197-213.
 11. Meylemans E, De Bie M & Goeminne N, 2021, Een herinventarisatie van prehistorische grafheuvels in Heverleebos, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 171, Brussel.
 12. Plue J, Hermy M, Verheyen K et al., 2008. Persistent changes in forest vegetation and seed bank 1600 years after human occupation, Landscape Ecology 23, 673–688.
 13. Scott T, O’Donnell L & Deforce K, 2018. The use of Scientific Techniques in the Study, Reconstruction of and Human Interaction with Woodlands: Introduction to the Special Issue, Environmental Archaeology 23, 201-204.
 14. Steenhoudt F, 2017. Archeologie vanop zes kilometer hoogte, Eos 34-12, p. 16-23.
 15. Tack G, Blondé P, Van den Bremt P et al., 2021. 12.000 jaar Bos ’t Ename. Een hoopvol perspectief voor bos in de Lage Landen, Sterck & De Vreese, Gorredijk.
 16. Vanwalleghem T, Verheyen K, Hermy M et al., 2004: Legacies of Roman Land-Use in the present Day Vegetation in Meerdaal Forest (Belgium)?, Belgian Journal of Botany 137, 2, p. 181-187.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}