Intermezzo 13

Terug

Intermezzo 13

Kustveiligheid met natuurgebaseerde oplossingen

Katrien Van der Biest, Sander Jacobs & Marijke Thoonen


Referenties

 1. MDK, 2011. Masterplan Kustveiligheid, beschermt al wat jij liefhebt tegen de zee. Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust & Waterbouwkundig Laboratorium, Oostende, 89p.
 2. MDK, 2021. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Brochure: Tien jaar Masterplan kustveiligheid, Oostende, 40p.
 3. Meire E, Verwaest T & Mostaert F, 2011. Veiligheid Vlaamse kust. Slachtoffer- en schaderisico bij stormvloed in de kustzone: synthese. WL Adviezen 718_02j. Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen, 5p. + kaarten.
 4. Ozer J, Ponsar S & Van den Eynde D, 2019. Revisiting the trend analysis of relative mean sea level rise at Oostende (southern North Sea – Belgian coast). Report CREST/X/JO/201906/EN/TR02. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Directorate Natural Environment: Brussels.
 5. Provoost S & Bonte D (red), 2004. Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 22, Brussel, 416p.
 6. Provoost S, Dan S & Jacobs S, 2014. Hoofdstuk 23 – Ecosysteemdienst kustbescherming. In: Stevens M et al. (eds), Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582, Brussel, 34 p.
 7. Strypsteen G, Houthuys R & Rauwoens P, 2019. Dune volume changes at decadal timescales and its relation with potential aeolian transport. Mar. Sci. Eng. 7(10): 357.
 8. Temmerman S, Meire P, Bouma TJ et al., 2013. Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Nature, 504(7478), 79–83.
 9. Van der Wal D, 1999. Aeolian transport of nourishment sand in beach-dune environments. PhD Thesis. Universiteit van Amsterdam, 157 p.
 10. Verwaest T, De Wolf P, Mertens T et al., 2013. Veiligheid tegen overstromingen. In: Lescrauwaet AK, Pirlet H, Verleye T. et al., (red.). Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. VLIZ, Oostende: 231-242.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}