Intermezzo 3

Terug

Intermezzo 3

Tijdelijke natuur: de Gordiaanse knoop doorgehakt?

Jeroen Panis


Referenties

  1. De Smet L, Van Uytvanck J, De Blust G et al., 2020. Kostenverkenner ecologisch groenbeheer. https://beheerkostenverkenner.inbo.be/
  2. Linnarz L, 2006. Tijdelijke natuur en beschermde soorten: permanente winst. Een ecologische onderbouwing, rapportnr. 06.2.134, 90p.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}