Skip to main content

Buitenlandse organisatie zonder Belgisch ondernemingsnummer

Het toekennen van rechten voor buitenlandse organisaties zonder Belgisch ondernemingsnummer kan niet via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid aangezien er geen authentieke bron bestaat voor deze organisaties. Het toekennen van rechten voor een buitenlandse organisatie zonder Belgisch ondernemingsnummer moet gebeuren via KIOSK.

De hoofdvertegenwoordiger kan voor de buitenlandse organisatie zonder Belgisch ondernemingsnummer vertegenwoordigers die een werkrelatie hebben met de organisatie aanstellen. Deze vertegenwoordigers kunnen dossiers beheren in KIOSK. Zowel de hoofdvertegenwoordiger als de vertegenwoordiger(s) moeten geen Belgische eID hebben.

KIOSK schema buitenlandse organisatie

Is er binnen de buitenlandse organisatie zonder Belgisch ondernemingsnummer geen hoofdvertegenwoordiger gekend? Dan moet een (wettelijke) afgevaardigde van de buitenlandse organisatie de registratie van deze organisatie via KIOSK aanvragen.

  1. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media behandelt de aanvraag binnen een termijn van 10 dagen. Het departement kan voor bijkomende informatie telefonisch of per e-mail contact opnemen met de (wettelijke) afgevaardigde.
  2. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media brengt de (wettelijke) afgevaardigde  op de hoogte over de eventuele goedkeuring van de registratie. De (wettelijke) afgevaardigde wordt bij goedkeuring automatisch hoofdvertegenwoordiger van de buitenlandse organisatie.