Skip to main content

Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Logo de Vlaamse Veerkracht

COVID-19 heeft de wereld en ook Vlaanderen hard getroffen. Daarom investeert de Vlaamse Regering de komende jaren 4,3 miljard euro om haar economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen. Vlaamse Veerkracht is daarmee het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet.

In deze rubriek vind je een overzicht van alle projecten die de Vlaamse Regering tot nu toe goedkeurde en die het Departement Cultuur, Jeugd en Media de komende jaren zal uitwerken of ondersteunen