Skip to main content

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Vrijwilligers bepalen in grote mate de sociale cohesie en samenhang in onze maatschappij. Ze spelen een cruciale rol in allerlei domeinen en nemen ontelbare taken op die noch de overheid, noch de privésector zou kunnen verwezenlijken. Volgens metingen zetten 1 op 5 tot 8 Vlamingen zich in voor anderen vanuit een specifiek vrijwilligersengagement.  

Extra informatie over vrijwilligerswerk

Wend je voor meer informatie over vrijwilligerswerk tot het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vragen

Heb je vragen over het vrijwilligersbeleid?

Contacteer Ellen Hanssens.