Skip to main content

De aanvrager is een persoon met Belgische eID

Onderstaande drie mogelijkheden kan je naast elkaar toepassen: ze zijn complementair aan elkaar. 
Binnen het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid behoor je als persoon tot de doelgroep “Burger” .

Ik wil mijn KIOSK-dossiers zelf beheren

Wil je zelf je dossiers beheren in KIOSK en heb je een Belgische eID? Dan vertegenwoordig je automatisch jezelf.

Je bent zelf de aanvrager en je moet daarom geen rechten instellen. Je hebt automatisch het recht om je eigen dossiers aan te maken en te bewerken. Het is zelfs niet mogelijk om van dat recht af te zien.

Ik wil een andere persoon mijn KIOSK-dossiers laten beheren

Wil je een andere persoon (met Belgische eID) als vertegenwoordiger aanstellen om je dossiers te beheren? Dan moet je die persoon het mandaat geven om je dossiers te beheren. Jij bent de mandaatgever en de andere persoon is de mandaatnemer.

Ik wil een externe dienstverlener mijn KIOSK-dossiers laten beheren

Wil je een externe dienstverlener (een organisatie met ondernemingsnummer) als vertegenwoordiger aanstellen om je dossiers te beheren? Dan moet je deze externe dienstverlener het mandaat geven om je dossiers te beheren. Jij bent de mandaatgever en de externe dienstverlener is de mandaatnemer.

De lokale beheerder van de externe dienstverlener moet aan elke medewerker het recht "SSM Mandaatuitvoerder" toekennen.

Webinar

Op woensdag 24 maart 2021 vond het webinar voor organisaties met ondernemingsnummer plaats.

Download de presentatie en bekijk de opname hieronder.