Skip to main content

Platform Kunst in Opdracht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zet met het Platform Kunst in Opdracht in op het verbinden van het professionele kunstenveld met de stakeholders uit de (publieke en private) opdrachtcontext en de (semi-)publieke ruimte door het initiëren, stimuleren en coördineren van een kennisnetwerk. Via beleidsontwikkeling, adviesverlening, kennisuitwisseling, praktijkversterking, reflectie, onderzoek en voorbeeldprojecten, is het de bedoeling het beleid en de praktijk van Kunst in Opdracht in de publieke ruimte zichtbaar te maken en te versterken en zo te werken aan de verdere ontwikkeling van een optimaal ondersteunings- en beleidskader. 

Met het Platform Kunst in Opdracht wordt de opgebouwde kennis en expertise van de voormalige Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester, sinds 1 januari 2016 ondergebracht bij het Departement Cultuur Jeugd en Media, ingezet voor een doorstart als landelijk kenniscentrum voor Kunst in Opdracht.

Het Platform Kunst in Opdracht verbindt alle betrokken actoren in het netwerk van Kunst in Opdracht in de (semi-)publieke ruimte. De coördinatie van het platform Kunst in Opdracht is in handen van Katrien Laenen.

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht lanceert de minister van Cultuur een projectoproep ‘Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht’ die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstprojecten in de publieke ruimte mogelijk maakt. 

Vragen

Heb je een algemene vraag over het Platform Kunst in Opdracht? Download het document Veelgestelde vragen of stuur een mail naar platformkunstinopdracht@vlaanderen.be.

Heb je een specifieke vraag over een subsidieaanvraag? Gebruik dan dit contactformulier.