Skip to main content

Crisisvrijwilligerswerk

De voorbije jaren tonen aan dat heel wat burgers bereid zijn om hulp te verlenen in crisissituaties. Een goede omkadering en organisatie van burgerhulp bij crisissituaties ontbrak echter nog in Vlaanderen.

Het digitale platform www.kanikhelpen.be speelt in op die nood aan een meer gecoördineerde aanpak van vrijwillige inzet bij crisis- of noodsituaties. Het helpt lokale besturen om vrijwilligers te vinden in noodsituaties en een eigen vrijwilligerskorps op te zetten.

Het platform biedt:

  • Een overzicht van vrijwilligersvacatures per gemeente.
  • De mogelijkheid aan lokale besturen om een vrijwilligerskorps op te richten.

Een vrijwilligerskorps bestaat uit een team van opgeleide vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij calamiteiten en crisissituaties en de professionele eerstelijnshulp bijstaan. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk stelt een draaiboek ter beschikking en kan lokale besturen begeleiden bij de oprichting van een korps.

Wil je er meer over weten? Bekijk de video.

Extra info over vrijwiligerswerk

Vragen

Heb je vragen over het vrijwilligersbeleid?

Contacteer Ellen Hanssens.